Co-housing projecten in de kijker

Hoewel co-housing een opkomende trend is, is het voor velen evenzeer noch een engekend concept. Co-housing, waarbij meerdere gezinnen samenleven en een privé woongedeelte combineren met diverse gemeenschappelijke ruimtes, heeft zo zijn voordelen en zijn knelpunten.

Samenhuizen brengt deze via enkele korte filmpjes op youtube mooi naar voor. Bij de voordelen zijn er natuurlijk het grote sociaal contact en het beter benutten van de beschikbare ruimte. Heeft bijvoorbeeld iedereen een logeerkamer of een feestruimte nodig. Vaak kan je die gewoon delen met anderen en zo besparen qua ruimte en investering. Het sociaal karakter heeft zo ook zijn voordelen om generaties samen te brengen en elkaar aan te vullen zoals deze video mooi illustreert:

Samenleven is natuurlijk een uitdaging en goede afspraken en een goed gedefinieerd kader zijn daarom cruciaal. Ben je zelf van plan een co-housing project op te starten of in een bestaand project te stappen? Dan kunnen deze video’s je alvast een stuk op weg helpen om een aantal vragen te beantwoorden.

Renoveren op een geïnformeerde manier

De stad gent lanceerde vorige maand op zijn website gentklimaatstad.be een nieuwe tool waarmee je energiebesparende renovatiewerken voor je huis kan plannen. In deze “check je huis” tool krijg je op niet alleen leuke informatie over de renovatiemogelijkheden op maat van jouw woning, maar meteen ook een plan van aanpak. En leuk is ook dat je op een warmtefoto van de hele stad jouw huis kan terugvinden en meteen kan zien hoe goed jouw dak scoort qua isolatie.

Het gebruik van de tool is heel intuitief en handig. Bij elke vraag en optie kan je via een aantal drukknoppen jouw antwoord of keuze ingeven. Bovendien wordt telkens voldoende bijkomende informatie voorzien. Reken toch wel op een 20-tal minuten om de ganse tool te doorlopen en de informatie volledig op te nemen.

In 4 stappen kom je tot je eigen stappenplan voor jouw energiezuinige renovatie:

  1. Informatie over jouw woning (bouwjaar, aantal gevels, aantal bewoners, …)
  2. Huidige voorziening op vlak van energiebesparing (isolatie, verwarming, ventilatie, …)
  3. Op basis van stap 1 en 2 worden in stap 3 voorstellen gedaan qua mogelijke renovatiewerken. Handig: telkens je een optie aanvinkt zie je meteen hoeveel je jaarlijks bespaart, hoeveel de investering kost en hoeveel premies je van de stad Gent kan krijgen.
  4. Op basis van de gemaakte keuzes in stap 3, kan je uiteindelijk je persoonlijke stappenplan downloaden.

En nu nog wachten tot dit ook naar andere steden en gemeentes uitgebreidt wordt.

Kangoeroewonen wint aan populariteit

Statistieken over alternatieve woonvormen zijn eerder zeldzaam, maar afgaande op het veelvoud van lopende projecten en de berichtgeving in de pers, is kangoeroewonen (en andere alternatieve woonvormen) blijkbaar toch aan een opmars bezig. Onlogisch is dat natuurlijk niet. Enerzijds heb je de trend van de vergrijzing met de uitdaging om aangepaste woonvormen te creëren voor de oudere generaties. Anderzijds is er de economische situatie die het steeds moeilijker maakt om een individuele bouwgrond of woning aan te schaffen. Daardoor lijkt het logisch dat mensen vaker op zoek gaan naar vormen van groepswonen zodat de kosten per gezin lager liggen.

Het concept kangoeroewonen

Kangoeroewonen houdt in dat 2 gezinnen op één stuk grond wonen, dat is zowat de breedste definitie van het concept dat online kan gevonden worden. In de praktijk komt dat blijkbaar vaak neer op een jong gezin dat samenwoont met een ouder echtpaar, de ouders. Vaak wordt daarbij dat de kinderen bij hun zorgbehoevende ouders intrekken om voor hen te zorgen. Maar dat dit in praktijk niet altijd zo is, bewijst de getuigenis van Stephanie. Zij heeft om economische redenen een extra verdieping gebouwd op de bungalow woning van haar ouders. Een win-win sitautie zowel voor de kinderen als de ouders.

Kangoeroewonen in de praktijk

Kangoeroewonen biedt heel wat voordelen, maar stoot in de praktijk vaak ook op heel wat uitdagingen en administratieve rompslomp. Een dergelijk project vergt de nodige aandacht voor volgende vragen:

  • Bouwen of verbouwen? Bezit één van de gezinnen een woning die het potentieel heeft om verbouwd te worden of om uitgebreidt te worden? Of moet er op zoek gegaan worden naar een grond voor een nieuwbouwproject. Een groot voordeel van verbouwen is het BTW tarief van 6% als de woning reeds ouder is dan 5 jaar en als alle voorwaarden zijn voldaan.
  • Is een meergezinswoning toegelaten? De gemeente bepaald wat mag en wat niet mag en dat kan dus nogal eens verschillen. Je doet best op voorhand al eens navraag bij de dienst stedenbouw om te zien of een kangoeroewoning toegelaten is.
  • Hoe organiseer je het samen-apart wonen? Is iedereen mede-eigenaar van de woning of wordt de woning gedeeltelijk verhuurd? Welke vorm je ook kiest, er moeten op voorhand duidelijke afspraken vastgelegd worden en dit kan best ook op papier gezet worden.

En financieel?

Op fiscaal vlak is geen directe impact. Maar afhankelijk van de woonformule die je kiest, kan dit wel impact hebben op de woonbonus of op bepaalde premies en subsidies voor renovatie.

Het grote voordeel van kangoeroewonen is natuurlijk het totale kostenplaatje van het (ver)bouwproject. Dit ligt per familie uiteraard een stuk lager, gezien de kost van de bouwgrond door 2 gedeeld wordt.

Met andere woorden, er zijn toch heel wat voordelen verbonden aan het kangoeroewonen (en gelijkaardige andere alternatieve woonvormen). Maar het concept zelf heeft nog een aantal uitdagingen en een duidelijk kader zou daarbij wel kunnen helpen.

Lancering van het renovatiepact

Annemie Turtelboom lanceerde vorige week het renovatiepact. Een 30-tal organisaties tekenden de engagementsverklaring om in de eerste helft van 2015 actief en constructief het Renovatiepact te concretiseren. De bedoeling is om met een duidelijk actieplan te komen om de renovatiegraad te verhogen en de energieprestatie van het Vlaams woningpatrimonium te optimaliseren tot het bijna energieneutraal niveau.

Meer informatie over het renovatiepact vind je op de website van het Vlaams Energieagentschap.

Strengere regels voor renovaties qua energieprestatie?

In een recent opiniestuk pleit de regionale afdeling van de Confederatie Bouw voor een verstrenging van de energie-eisen bij renovaties. Volgens de confederatie moet dit eveneens gepaard gaan met een extra stimulans om het aantal renovaties te verhogen. Momenteel worden elk jaar amper 0,7% van de woningen gerenoveerd en dat kan een stuk meer zijn. Bovendien ligt de focus van de regelgeving momenteel op nieuwbouw, maar dat lijkt onvoldoende om de vooropgestelde enrgiedoelstellingen voor 2020 te halen.

Concreet stelt de Confederatie Bouw 2 maatregelen voor: Een belastingsvermindering tot 50% om jongeren aan te zetten snel hun pas gekochte woning te renoveren en een vermindering van de successierechten om de oudere generatie aan te moedigen hun woning te renoveren. Bij deze laatste maatregel ligt de focus op de generatie die momenteel op pensioen gaat. Vaak is dit ook het moment dat de kinderen het huis verlaten en dat de bewoners nadenken over eventuele woningaanpassingen in functie van hun nieuwe levensfase. Dit lijkt dan ook het ideale moment op beide te koppelen.

Lees hier het volledige opiniestuk van de Confederatie Bouw.