Lancering van het renovatiepact

Annemie Turtelboom lanceerde vorige week het renovatiepact. Een 30-tal organisaties tekenden de engagementsverklaring om in de eerste helft van 2015 actief en constructief het Renovatiepact te concretiseren. De bedoeling is om met een duidelijk actieplan te komen om de renovatiegraad te verhogen en de energieprestatie van het Vlaams woningpatrimonium te optimaliseren tot het bijna energieneutraal niveau.

Meer informatie over het renovatiepact vind je op de website van het Vlaams Energieagentschap.

Strengere regels voor renovaties qua energieprestatie?

In een recent opiniestuk pleit de regionale afdeling van de Confederatie Bouw voor een verstrenging van de energie-eisen bij renovaties. Volgens de confederatie moet dit eveneens gepaard gaan met een extra stimulans om het aantal renovaties te verhogen. Momenteel worden elk jaar amper 0,7% van de woningen gerenoveerd en dat kan een stuk meer zijn. Bovendien ligt de focus van de regelgeving momenteel op nieuwbouw, maar dat lijkt onvoldoende om de vooropgestelde enrgiedoelstellingen voor 2020 te halen.

Concreet stelt de Confederatie Bouw 2 maatregelen voor: Een belastingsvermindering tot 50% om jongeren aan te zetten snel hun pas gekochte woning te renoveren en een vermindering van de successierechten om de oudere generatie aan te moedigen hun woning te renoveren. Bij deze laatste maatregel ligt de focus op de generatie die momenteel op pensioen gaat. Vaak is dit ook het moment dat de kinderen het huis verlaten en dat de bewoners nadenken over eventuele woningaanpassingen in functie van hun nieuwe levensfase. Dit lijkt dan ook het ideale moment op beide te koppelen.

Lees hier het volledige opiniestuk van de Confederatie Bouw.