Zorgdomotica: langer thuis wonen

Wat is zorgdomotica: Zorg, geautomatiseerd

Zorgdomotica, ook wel huisautomatisering of ‘smart homes’ genoemd, is de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.

Domotica in de zorg, ofwel zorgdomotica, zorg op afstand of zorg technologie, zijn de termen die gebruikt worden om woonzorg automatisering aan te duiden. Zorgdomotica biedt zorg op afstand met behulp van technologische middelen, aan mensen die langdurige zorg nodig hebben, thuis of binnen een zorgorganisatie. 

Door de toepassing van domotica in de zorg word de veiligheid vergroot. Maar het meest belangrijke is het feit dat de zelfstandigheid door domotica wordt vergroot. Domotica is levensloop bestendig en is functioneel. Daarnaast biedt domotica ook gewoon een hoop comfort en kan het de sociale contacten bevorderen.

 

Domotica maakt het mogelijk om zorgafhankelijke mensen zelfstandiger en/of langer thuis te laten wonen

 

Soorten zorgdomotica:

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen ondersteunende of communicatieve technologie en toezichthoudende technologie in de zorgdomotica. 

Toezichthoudende domotica: 

  • Zorgbehoevenden monitoren, observatie: zo kan er vanop afstand met behulp van camera’s gecontroleerd worden of alles goed gaat zonder direct het dagelijkse leven te verstoren.
  • Camera’s met ingebouwde intelligentie: stel virtuele grenzen in en ontvang meldingen wanneer deze overschreden worden. 

 

Observatie valt en staat bij alarmering, u kunt beter een lagere kwaliteit camera installeren in combinatie met alarmering, dan een duur camerasysteem dat alleen uw beelden doorgeeft en opneemt.

 

  • Luistersystemen: wanneer iemand onrustig is kunnen deze sensoren een signaal geven aan het verplegend personeel. 
  • Bewegingssensoren: kunnen aangeven wanneer iemand een kamer of bepaalde omgeving verlaat.
  • Aan- en afwezigheid meldingen: niet enkel door bewegingssensors kunt u bepalen waar een persoon is maar ook dankzij sensors in bijvoorbeeld lichtschakelaars, het gebruiken van een afstandsbediening of het openen van een deur. Sensors kunnen een signaal doorgeven wanneer een apparaat gebruikt werd.

 

Ondersteunende en communicatieve technologie.

  • Automatisch uitschakelen van de lichten bij het binnen- of buitengaan van een kamer: deze toepassing is niet enkele energie zuinig, het is ook een grote hulp voor mensen met een verslechterd zicht. 
  • Alarmknoppen: in tegenstelling tot intercom- of video observatie kan het verplegend personeel zo direct de ernstigheid van de situatie inschatten.
  • Uit- en aanschakelen van apparatuur: wanneer je naar bed gaat of het huis verlaat kunnen bv. brandgevaarlijke apparatuur uitgeschakeld worden.
  • Thermostaten: wanneer de bewoners niet in een bepaalde ruimte zitten hoef deze ruimte niet opgewarmd te worden. Als de thermostaat is aangesloten aan een domotica systeem kan deze de aan- of afwezigheid van personen detecteren en zo de thermostaat of airconditioning uit- of aan schakelen. Deze heeft ook een grote invloed op de energiefactuur.
  • Beeldbellen/video communicatie: bellen met beeld is beter om een situatie beter te kunnen inschatten dan enkel met audio. Deze kan via een intercom maar ook via een tablet of dergelijke. 

50 EUR korting Dankzij Blijf Actief op personen alarm

Bestel de SmartWatcher via de Blijf Actief Shop en ontvang 50 EUR korting!

Welke toepassingen werken voor wie?

Er zijn heel veel toepassingen mogelijk wanneer je een domotica systeem heeft. Om te weten welke toepassingen er voor wie interessant zijn, stel je best de vraag ‘wat heeft de zorgbehoevende persoon nodig om zelfstandiger in het leven te staan?’

Voor ouderen zonder probleem of hulpvraag kan domotica toch een helpende factor in hun even spelen. Zo is een persoonsalarmering, die hulp contacteert wanneer de persoon op de alarmknop drukt, een brand- en inbraakalarm of videocommunicatie geen overbodige luxe. Voor ouderen met chronische ziektes zoals bijvoorbeeld hartfalen of diabetes kunnen andere toepassingen benodigd zijn. Bij deze mensen kan randapparatuur, wel of niet gekoppeld aan video communicatie, gegevens verzamelen over de gezondheid van de persoon en deze direct doorsturen naar het verplegend personeel. Ook technieken waarmee de cliënt zijn omgeving kan bedienen kunnen een grote hulp zijn. Hier denken we dan aan het licht automatisch aan- en afdoen, het zonnescherm neerlaten of het slot van de deur dichtdoen. Domotica toepassingen voor mensen met een gevorderde dementie kunnen dan de sensoren netwerken, al dan niet aan een computer systeem gekoppeld, zijn. 

Domotica kan voor iedereen werken. Denk bij het renoveren of woningaanpassing zeker eens aan de voordelen die zorgdomotica kunnen bieden.

Er bestaan ook veel hulpmiddelen die gelinkt zijn aan domotica systemen. Zo denken we aan personenalarmen, hartslagmeters, automatische insuline aanvullers, slimme lichtschakelaars en nog veel meer.

blijfactiefteam