Blijf Actief, onze naam is onze missie

 

Blijf Actief is het eerste Collectief Impact Platform omtrent langer zelfstandig wonen, hulpmiddelen en extra (zorg)diensten.


Doelstelling is om ouderen, personen met een beperking en mantelzorgers te helpen hun gemoedsrust, vrijheid en comfort te behouden of terug te winnen en hen zo actief mogelijk te laten participeren aan de maatschappij. 

De interne- en externe kennis van het platform, dat bestaat uit bedrijven, zorgactoren, bouwbedrijven, beleidsinstanties en andere stakeholders , dient als hefboom in co-creatie- en open innovatie trajecten

Blijf Actief faciliteert daarbij het framework ter ontwikkeling en commercialisering van nieuwe producten en diensten voor de doelgroep.

 

 

 

 

 

 

Het bos door de bomen

Blijf Actief is ontstaan uit eigen ervaring van Dhr. Jean Paul Lefebvre. Als voormalig mantelzorger voor een MS patiënte weet hij als geen ander wat de impact van een dergelijke situatie in een gezin en familie kan hebben.

Zo stelde hij vast dat het niet gemakkelijk is om je leven met de nodige gemoedsrust, vrijheid en comfort verder uit te bouwen als je door leeftijd, ongeval of ziekte met een beperkte mobiliteit wordt geconfronteerd. 

 

Het is bijna een onmogelijke zaak om je weg te vinden tussen alle instanties, hulpmiddelen en diensten die je kunnen helpen om zo actief mogelijk te blijven participeren aan de maatschappij.

Vanuit deze ervaring en persoonlijke uitdaging vinden wij het onze plicht en onze missie om het beter te doen, elke dag opnieuw.

Ben jij een nieuwsgierige particulier, een bedrijf of een gedreven (zorg)professional?

Ontdek hoe ons Collectief Impact Platform jou kan versterken...

Van website tot collectief impact platform

Vanuit bovenstaande context werd de website Blijf Actief geboren. In korte termijn kwamen meer dan 25000 mensen langs per maand om info en advies in te winnen en had Blijf Actief meer dan 4000 leden
Dit succes motiveerde om meer te doen. Er werd een enthousiast team samengesteld van diverse professionals. Talloze projecten zagen het levenslicht en worden nu ten volle uitgebouwd in heel Vlaanderen.

Ondertussen ondersteunen diverse bedrijven, bouw- en zorgactoren, lokale overheden en kennisinstellingen het project. Zo is Blijf Actief uitgegroeid tot het eerste écht collectief impact platform omtrent levensloopbestendig wonen, hulpmiddelen en (zorg)diensten. De diverse partners van het platform stellen hun identiteit en kracht ter beschikking om nieuwe, betere producten en diensten voor de doelgroep te ontwikkelen in co-creatie en open innovatie trajecten.
Blijf Actief faciliteert daarbij het framework waarin dit kan gebeuren. Zo hadden we al op diverse vlakken impact.

 • Co-creatie traject Blijf Thuis project met het zorgbedrijf Antwerpen inzake zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
 • Co-creatie traject met Niko inzake zorg domotica.
 • Innovatie traject met Axa verzekeringen inzake zorgdiensten.
 • Co-creatie traject Sociale Huisvestingsmaatschappij Willebroek inzake ouderen en hun huisvesting.
 • ...
   

Met respect voor onze waarden

Het Blijf Actief Platform kan alleen impact hebben door de inzet van een heel team aan medewerkers en professionals. Bovenop de partners, de adviesraad en de vaste crew zijn er schrijvers, ambassadeurs en vrijwilligers actief om het netwerk verder uit te bouwen. 

Een dergelijke samenwerking kan enkel in wederzijds vertrouwen en met respect voor onze waarden. Deze waarden zijn weloverwogen en geen dode letter. Al wat Blijf Actief doet wordt afgewogen aan deze waarden: 

 • Samenwerken (versterkt): De som van de unieke sterktes van iedere lid of partner resulteert in een nog grotere impact. Blijf Actief klein in organisatie, groot in netwerk
 • Vertrouwen : Vertrouwen geeft rust en tegelijkertijd kracht. Vertrouwen stimuleert het werken naar individuele- en organisatiedoelstellingen.
 • Passie : We doen dit vanuit een maatschappelijk verantwoorde gedachte doch rekening houdend met de economische realiteit.
 • Transparant : Een moderne, open en horizontale structuur is een noodzaak voor een gezonde groei en structuur.
 • Professioneel : Samen met de identiteit van onze partners zijn we de specialisten in onze sector. We kennen de uitdagingen van onze klanten, we weten de oplossingen te vinden en hebben de kracht deze ook realiseren.
 • Verantwoordelijk : We werken met en voor mensen en dit vraagt een grote verantwoordelijkheid. We doen wat er nodig is.