Aanpassingspremie voor 65 plussers 

Wat is de Vlaamse aanpassingspremie voor 65 plussers

Wanneer jij of één van de inwonende gezinsleden de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, en je woningaanpassingen doet voor bijzondere behoeften, kan u eventueel aanspraak maken op een Aanpassingspremie van de Vlaamse Overheid

Wie kan de premie aanvragen voor een woonaanpassing?

 • Een 65-plusser die aanpassingswerken uitvoert aan een eigen woning.
 • Een 65-plusser die huurt op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar.
 • Een bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, die een bloed- of aanverwant is tot de 2e graad. 
 • Een eigenaar die voor minstens negen jaar de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor of SVK, en de woning aanpast voor een inwonende 65-plusser.

Welke werken komen in aanmerking voor de aanpassingspremie?

Categorie 1: de technische installatie of sanitaire voorzieningen zoals:

 • Een aangepaste badkamer (met minstens een douche en een wastafel)
 • Een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste toilet
 • Een traplift of rolstoel plateau lift
 • Elektro- mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning die vastzitten aan het gebouw
 • Handgrepen en steunmiddelen in de badkamer of toilet
 • De automatisering van de bestaande toegangsdeur, garage poort of rolluiken

Categorie 2: aanpassingen die de toegankelijkheid van de woning verbeteren: 

 • Het aanbrengen van hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels
 • De verbreding van gangen of deuren of de vergroting of herschikking van woonvertrekken en sanitaire lokalen om meer ruimte te creëren in de woning 
 • De verhoging of verlaging van vloeren om niveauverschillen weg te werken
 • De plaatsing van veilige binnentrappen
 • Verbouwings- of aanpassingswerken om in de bestaande woning een ruimte in te richten waarin de 65-plusser zelfstandig en afzonderlijk kan wonen

Hoeveel bedraagt de Vlaamse aanpassingspremie?

Er zijn twee onderdelen waarvoor u een aanpassingspremie kunt aanvragen:

 • 'Technische installaties en onderdelen'
 • 'Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken'.

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental.
Per categorie van werken moet minstens 1.200 euro (inclusief BTW) aan geldige onkosten worden ingebracht. De aanpassingspremie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.
Voorbeeld: bij 1.200 euro aanvaarde onkosten geeft een aanvraag recht op een minimumpremie van 600 euro. Als u voor aanpassingswerken aan de badkamer 6.000 euro aan onkosten kan voorleggen, bedraagt de aanpassingspremie 1.250 euro, nl. de maximale aanpassingspremie per categorie.

De aanvrager is verplicht de betalingsbewijzen gedurende twee jaar na de uitbetaling van de aanpassingspremie ter beschikking te houden van het agentschap.

Hoe de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen?

Het aanvraagformulier is beschikbaar als word-bestand en in PDF-formaat. Het volledig ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier bezorgt u op papier en met de nodige bewijsstukken aan Wonen-Vlaanderen, op één van de adressen vermeld op het aanvraagformulier.

Een volledig digitale aanvraag, inclusief elektronische ondertekening, is in voorbereiding maar is momenteel nog niet beschikbaar. Ingescande aanvragen via mail komen niet in aanmerking.

Let op: bezorg ons steeds duidelijke kopies op A4-formaat van de bewijsstukken, zoals offertes, facturen of attesten. De originele documenten bewaart u zelf. Wanneer bij de dossierbehandeling blijkt dat het toch nodig is om over een origineel document te beschikken, zal Wonen-Vlaanderen u daar tijdig om vragen.

Vermijd ook nietjes en paperclips bij het samenstellen van uw aanvraagdossier.

Wanneer moet u de aanvraag indienen?

U dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn.

Overweeg om samen met Blijf Actief je woningaanpassing uit te voeren. Onze ergotherapeuten komen bij je langs en stellen een volledig dossier op van A tot Z. Zij bekijken of je recht hebt op premies of tegemoetkomingen. Contacteer ons gratis en vrijblijvend voor meer informatie.

Meer info of vragen?

Contacteer ons gratis via 0800/95 700 of via info@blijfactief.be

blijfactiefteam