De ideale wasmachine voor rolstoelgebruikers

Wasmachines aangepast aan jou en jouw rolstoel

Een wasmachine, een droogkast, een stofzuiger … dat alles hoort bij de basisuitrusting van een woning. Bejaarden of andersvaliden hebben het niet altijd makkelijk deze toestellen te gebruiken, aangezien die vaak niet aan hun behoeften zijn aangepast. Het gewicht, de manier van openen, het onderhoud enz. kunnen het gebruik vergemakkelijken of bemoeilijken voor gehandicapten.

Wanneer is je wasmachine aangepast aan personen in een rolstoel?

Een persoon met een beperking kan last hebben van verschillende gebreken en de ernst daarvan is ook variabel. Zoals wij vaak zeggen is elke persoon uniek. Enkel jijzelf kan bepalen of een toestel handig in gebruik is. Bij Blijf Actief kunnen onze ergo specialisten jou echter helpen met de juiste keuze te maken. Wij geven je alvast enkele tips mee op basis van:

  • Algemene tips voor rolstoelgebruikers
  • Beperkte manuele vaardigheden
  • Slechtzienden
  • Evenwichtsstoornissen

De ideale wasmachine voor rolstoelgebruikers, algemene tips:

Op de grond of op hoogte?

Ondervind zelf of je het gemakkelijker hebt om een lading was in en het toestel te halen wanneer deze op de grond staat of op een bepaalde hoogte. 

De deur van de wasmachine

Kies een wasmachine waarvan de deur opendraait in een richting die past bij de plaatsing (bv. in een hoek of als de droogkast en de wasmachine naast elkaar staan). Je kan namelijk de draairichting ervan niet laten aanpassen. Met een openingshoek van 180° en een voldoende dun laadvenster hou je meer plaats over om de wasmachine in en uit te laden. Een deur die openblijft nadat je ze opende, is handiger dan een deur die automatisch weer dichtgaat. Die laatste moet je immers openhouden, waardoor je misschien slechts één hand vrij hebt.

De filter; meestal onderaan de wasmachine

Voor het jaarlijks onderhoud van de filter doe je beter een beroep op iemands hulp. Wil je het ondanks alles toch zelf doen? Weet dan dat de filter zich altijd onderaan het toestel bevindt, maximaal een twintigtal cm boven de grond. In dat laatste geval moet je minder vooroverbuigen. Hij moet gemakkelijk toegankelijk zijn vanuit een zittende positie. Bovendien moet je hem probleemloos kunnen openen en sluiten.

Het gebruiksgemak van de bediening

Bepaalde bedieningspanelen zijn lichtjes naar boven gericht, zodat je ze beter kunt lezen vanuit een staande positie. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar een verticaal bedieningspaneel kan in sommige gevallen beter zijn.

Een wasmachine voor personen met beperkte manuele vaardigheden

Het in- en uitladen

De handgreep van de deur mag geen scherpe randen hebben. Jouw volledige hand moet eromheen passen, en niet alleen enkele vingers. Kies ook hier een toestel waarvan de deur opendraait in een richting die past bij de plaatsing (bv. in een hoek of als de trommeldroger en de wasmachine naast elkaar staan). Je kan namelijk de draairichting niet aanpassen. Een deur die openblijft nadat je ze opende, is handiger dan een deur die automatisch dichtgaat, ook voor personen met beperkte manuele vaardigheden. Die laatste moet je immers openhouden, waardoor je misschien slechts één hand vrij hebt. Hoe groter de diameter van de opening van de machine, hoe gemakkelijker je kan in- en uitladen.

Het detergentbakje

Ook hier mag de handgreep geen scherpe randen hebben en moet hij voldoende groot zijn zodat je hem met de volledige hand kunt vastnemen. Bij voorkeur moet je niet twee handelingen tegelijkertijd uitvoeren om het compartiment te openen, zoals bv. op hetzelfde moment met de vingers de handgreep indrukken en met de hand de lade opentrekken. Als je last hebt van bevingen, kies je het best een machine met voldoende grote compartimenten. Zo kan je het product erin gieten zonder dat je morst. Als je het detergentbakje reinigt, moet je het gemakkelijk en zonder te veel kracht kunnen verwijderen en zonder te veel precisie kunnen terugplaatsen. Nauwkeurig op een knop moeten drukken, krachtig moeten trekken of beide handen gebruiken … Elk systeem heeft zijn eigen nadelen. Kies het systeem waarmee je het minst problemen zult hebben.

De bedieningsknoppen

Ofwel moet je de knoppen draaien, ofwel moet je ze indrukken. Vermijd de bedieningsknoppen waarbij je twee handelingen tegelijkertijd moet uitvoeren, zeker voor functies die je vaak gebruikt. Voor de draaiknoppen verkies je het best grote knoppen met een grote, centrale, uitspringende staaf als handgreep. De verschillende functies (programma's) van de knop moeten ver genoeg van elkaar staan, zodat je zonder te veel precisie van de ene naar de andere kunt overschakelen. Idealiter komen de drukknoppen boven het oppervlak uit, of kan je ze zonder te veel kracht indrukken. Het belangrijkste is dat ze geen precisie vragen (vermijd bv. heel kleine toetsen die je met één enkele vinger diep moet indrukken). De knoppen moeten met verschillende delen van de hand (de muis van de hand of enkele vingers) kunnen worden bediend. Bijgevolg moeten ze groot zijn en voldoende ver van elkaar staan.

Onderhoud van de filter

Voor mensen met beperkte manuele vaardigheden is deze taak geen sinecure. Steeds moet je kracht en precisie aanwenden om de filter te openen en hem zodanig terug te sluiten dat hij hermetisch gesloten is. De beste oplossing is een filter waarvan het deksel groot genoeg is en gemakkelijk in de hand past. Je kan echter minder belang hechten aan dit criterium, omdat de filter maar een keer per jaar moet worden gereinigd. Indien nodig kan je dus hulp inroepen. Bepaalde modellen zijn uitgerust met een buisje, waarmee u het water dat uit de filter loopt als je die opent, gemakkelijker kunt opvangen.

Meer info over aangepaste huishoudtoestellen?

Lees meer in onze blogs over huishoudtoestellen, aangepast aan personen met een beperking en ouderen.

Een ideale wasmachine voor slechtzienden

In- en uitladen

Het toestel openen (d.m.v. een handvat) gaat goed op de tast. Indien de machine opent met een drukknop, dan is die over het algemeen goed herkenbaar omdat hij ver van de andere bedieningsknoppen staat en ietwat meer kracht vergt.

Detergentbakje

Idealiter kan je de verschillende compartimenten op de tast herkennen (ze mogen geen scherpe randen hebben). De symbolen in reliëf kunnen handig zijn om te weten waar je de verschillende producten moet ingieten. Ook de grootte of het deksel ervan kunnen je helpen om de compartimenten te herkennen. Een groter compartiment kan je ook gemakkelijker vullen, zonder dat je daarbij morst.

Bedieningsknoppen

Hoe minder handelingen je moet uitvoeren, hoe kleiner de kans dat je je vergist. Zijn er te veel opschriften, dan kan dat de leesbaarheid negatief beïnvloeden (bv. als alle verklaringen in verschillende talen zijn geschreven). Teksten en cijfers vallen te verkiezen boven symbolen. De bedieningsknoppen moeten zo duidelijk mogelijk zijn. Verschillende groottes en vormen zijn handig want ze helpen je te onthouden welke knop met welke functie overeenkomt. Vermijd elektrische bedieningsknoppen waarop je bv. twee keer moet drukken voor programma B en vier keer voor programma E. Geef de voorkeur aan een draaiknop met een pijl die duidelijk herkenbaar is (op het zicht en/of op de tast). Zo kan je weten welke functie je hebt geselecteerd. De opschriften moeten zijn geschreven in een mengeling van hoofdletters en kleine letters, die toch voldoende groot zijn. De kleur van de opschriften moet contrasteren met de achtergrond (bv. zwart op wit). De verklikkerlichtjes moeten intens zijn. Bovendien moeten ze zich dicht bij datgene bevinden waarnaar ze verwijzen.

Onderhoud van de filter

De filter mag geen scherpe randen hebben. Bovendien moet je hem, na het onderhoud, vlot kunnen sluiten. Hetzelfde geldt voor het deksel. Bepaalde modellen zijn uitgerust met een buisje, waarmee u het water dat uit de filter loopt als u die opent, gemakkelijker kunt opvangen.

Een wasmachine voor personen met evenwichtsstoornissen 

Het in- en uitladen

Idealiter bevindt zich op het bedieningspaneel een knop waarmee je zonder veel kracht de deur van de machine kunt openen, zodat je geen trekbeweging moet uitoefenen terwijl je je bukt. Het nadeel is dat deze systemen net wel veel kracht vragen, waardoor jouw persoonlijke voorkeur misschien toch uitgaat naar het klassieke systeem van een deur met handvat. De deur mag niet te laag zitten. Met een openingshoek van 180° en een voldoende dun laadvenster hou je meer plaats over om de wasmachine in en uit te laden. Een deur die openblijft nadat je ze opende, is handiger dan een deur die automatisch dichtgaat. Die laatste moet je immers openhouden, waardoor u slechts één hand vrij hebt.

Detergentbakje

Je kan de lade openen door er aan te trekken. Let erop dat ze niet te veel kracht vereist. Is dat wel het geval, dan kan je jouw evenwicht verliezen. Ook het verwijderen en terugplaatsen van een lade na reiniging, vergt kracht en soms precisie. Roep in dat geval iemands hulp in. Idealiter kan je voortdurend ergens op steunen.

Verklikkerlichtjes en bedieningsknoppen

De verklikkerlichtjes en de bedieningsknoppen moeten zichtbaar zijn vanuit een staande positie, zonder dat je moet vooroverbuigen. Vaak zijn de bedieningspanelen naar boven gericht, zodat ze beter leesbaar zijn. Een verticaal bedieningspaneel hoeft echter niet noodzakelijk problemen op te leveren. Welke handeling je ook met de knop dient uit te voeren, altijd moet ze weinig kracht vergen.

De filter

De filter is moeilijk toegankelijk. Hij bevindt zich immers onderaan de machine, waardoor je dus moet hurken of op de knieën zitten. Bovendien vergt het kracht en precisie om de filter te openen en hermetisch te sluiten. Je kan echter minder belang hechten aan dit criterium, omdat u de filter slechts een keer per jaar moet reinigen. Wil je dat ondanks alles toch zelf doen? Let er dan op dat je het deksel gemakkelijk kunt terugplaatsen. Bepaalde modellen zijn uitgerust met een buisje, waarmee je het water dat uit de filter loopt als u die opent, gemakkelijker kunt opvangen.

Meer info of vragen?

Contacteer ons via info@blijfactief.be

blijfactiefteam