Er komen emoji voor personen met een beperking :-)

Emoji voor mensen met een beperking

Inclusiviteit in de chatrooms

Er bestaan tegenwoordig voor bijna elke denkbare situatie emoji, behalve voor mensen met een lichamelijke beperking. Daarom wil Apple een reeks aan nieuwe emoticons introduceren, waaronder een van een geleidehond, van been- en armprotheses en van een man en vrouw in een rolstoel. 
Apple heeft een officieel voorstel voor dertien nieuwe emoji ingediend bij het Unicode Consortium, de organisatie die zal beoordelen en goedkeuren. Als dit gebeurd, kunnen de emoji in het begin van 2019 verschijnen .

'Eén op de zeven mensen wereldwijd heeft een beperking, variërend van blindheid, doofheid en lichamelijk beperkingen tot minder zichtbare aandoeningen. Er bestaan alleen nog geen emoji die dat representeren'

Gekozen voor vier cathegorien 

Eén op de zeven mensen wereldwijd heeft een beperking, variërend van blindheid, doofheid en lichamelijk beperkingen tot minder zichtbare aandoeningen. Er bestaan alleen nog geen emoji die dat representeren', stelt Apple in een toelichting. 'Deze nieuwe emoji vullen dat gat en kunnen ervoor zorgen dat meer mensen voelen dat ze erbij horen.' Voor het maken van de dertien emoji heeft Apple samengewerkt met een aantal belangenorganisaties voor mensen met een beperking. 
Het gaat niet om een volledige lijst, benadrukt Apple. 'Het zou onmogelijk zijn om alle beperkingen in een plaatje te kunnen opnemen. Daarom hebben we gekozen voor vier categorieën: blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met motorische stoornissen en mensen met een verborgen beperking.' 
De bedoeling is ook om later nog meer emoji te creëren voor personen met een beperking. 

Meer info of vragen?

Contacteer ons gratis via info@blijfactief.be

blijfactiefteam