LEA: The Lean Empowering Assistent

De slimme rollator! Voor ouderen en personen met een beperking

Zorg assistent LEA kan gebruikers met een fysieke en/of cognitieve belemmering ondersteunen tijdens het dagelijks leven. Door het gebruik van LEA kunnen gebruikers veiliger en langer zelfstandig blijven functioneren.

Functionaliteiten van LEA

LEA ondersteunt
Als mobiele persoonlijke assistent helpt LEA bij het opstaan uit bed en stoel. Daarnaast ondersteunt zij tijdens het lopen en stimuleert zij gebruikers om dit met een juiste houding te doen. De gebruiker kan LEA zelfstandig laten rijden op de momenten dat dit nodig is.

LEA beschermt
LEA zorgt ervoor dat de gebruiker zich veilig voelt in de eigen omgeving. Zowel tijdens het lopen als tijdens het uitvoeren van oefeningen zal LEA obstakels detecteren en de gebruiker waarschuwen indien een betere houding aangekomen kan worden. De maximale loopsnelheid kan bovendien per gebruiker worden ingesteld. In geval van nood kan contact opgenomen worden met familie of zorgverleners.

LEA motiveert om te bewegen
LEA stimuleert gebruikers om actief te blijven door op maat gemaakte speciale fitnessoefeningen aan te bieden. LEA zal de gebruiker op een prettige manier herinneren om actief te blijven, zoals het samen dansen op de melodie van Salsa of Wals. De beweegoefeningen kunnen zowel worden ingezet voor revalidatie als voor het verbeteren van de conditie en spierkracht van de gebruiker.

LEA legt contact
Door gebruik te maken van beeldbellen kan de gebruiker via LEA op een eenvoudige en leuke manier in contact blijven met familie, vrienden en zorgmedewerkers.

LEA herinnert
De agenda functie van LEA kan de gebruiker helpen met het herinneren aan de dagelijkse activiteiten, zoals medicatie, eten of drinken en bewegen. Herinneringen worden op een vriendelijke en uitnodigende manier gebracht waardoor de gebruiker wordt gestimuleerd om actie te ondernemen.

LEA analyseert
LEA kan ingezet worden om de leefstijl van de gebruiker te monitoren, waarbij een alarm gegeven kan worden wanneer dit afwijkt van het normale ritme. Op deze manier kunnen noodgevallen of het ronddwalen in huis vroegtijdig gedetecteerd worden. Tijdens het uitvoeren van oefeningen en dansen zal LEA meten hoe goed en actief de gebruiker deze heeft uitgevoerd.
 

LEA kan helpen bij het opstaan uit een stoel, het lopen en de dagelijkse routine. Bovendien is LEA voorzien van een aantal autonome functionaliteiten. Hierdoor is het onder andere mogelijk dat LEA op commando naar je toe komt.

 

Veilig zelfstandig wonen

Om u een zeker en veilig gevoel te geven tijdens het lopen, biedt LEA veel stabiliteit en ondersteuning. Door slimme technologieën te gebruiken kan LEA de kans op vallen verkleinen. Tijdens het lopen zorgt LEA ervoor dat uw houding gemeten wordt waardoor u niet uit balans kan raken. U hoeft niet meer bang te zijn om te vallen doordat LEA de voorwerpen rondom u meet en veilig en op tijd stopt. Mocht er echter toch iets gebeuren, brengt LEA u snel in contact met familie of een zorgmedewerker.

Door u het vertrouwen in uzelf terug te geven, kunt u weer meer activiteiten ondernemen en meer genieten van het leven. Met minder hulp van anderen, kunt u met LEA zelfstandig maar wel veilig wonen.
Voor een gezond en actief leven
Om u te helpen om gezond te blijven en jonger te voelen, stimuleert LEA u om meer te bewegen. Op een leuke en eenvoudige manier kunt u in uw eigen omgeving op één moment zowel genieten als oefenen. LEA kan u ten dans vragen, waarbij u door haar op een veilige manier geleid zal worden op het ritme van uw favoriete muziek. Of wanneer u meer van spelletjes houdt, kan LEA u op deze manier vermaken en plezier geven.
Om uw spierkracht en beweegmogelijkheden te vergroten, hebben wij een team van specialisten verzameld die een uniek trainingsprogramma heeft samengesteld. Deze oefeningen kunnen speciaal naar uw wens geselecteerd en aangepast worden. En bovendien zal LEA u persoonlijk begeleiden en motiveren tijdens het uitvoeren van de oefeningen in uw vertrouwde omgeving.
Sociaal contact
Om u op een leukere manier in contact te brengen met familie en vrienden, biedt LEA de mogelijkheid om de ander ook echt te zien tijdens het bellen. En om niet te vergeten om te bellen, kan LEA u herinneren om gemaakte afspraken te onthouden.

Ondersteuning zorgtaken

Door de inzet van LEA kan de mobiliteit en zelfstandigheid van de cliënt worden vergroot, waarbij de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg toeneemt. LEA kan helpen om de druk op de zorg te verlichten en het werkplezier te vergroten. Terwijl u zich bezighoudt met medische en zorghandelingen, kan LEA de dagelijkse handelingen zoals opstaan, bewegen en het herinneren aan de gewenste ingestelde momenten overnemen. Denk hierbij aan herinneringen voor bijvoorbeeld eten, drinken, medicatie en toiletgebruik. Bovendien kan LEA dienen als hulp bij het verplaatsen van de zaal naar de kamer en vice versa.
24/7 contact met cliënt
Hoewel het voor de zorgmedewerker of mantelzorger belangrijk is om in contact te zijn met de cliënt, is het voor de cliënt belangrijk om het gevoel van eigenwaarde te behouden. LEA kan de activiteit in de woning meten en deze registratie doorsturen. Indien nodig kan via een koppeling met de alarmcentrale een melding worden geven. Videobellen maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier in contact te blijven met de cliënt, waarbij de privacy behouden blijft.
Bewegen stimuleren
Regelmatig bewegen is belangrijk om actief en fit te blijven, echter is het wel belangrijk dat dit op een veilige en gecontroleerde manier plaatsvindt. LEA ondersteunt de gebruiker waardoor het gevoel van veiligheid vergroot kan worden en bovendien het valrisico kan verminderen. De speciaal voor LEA ontwikkelde beweegprogramma’s maken het mogelijk om op een leuke manier en in een vertrouwde omgeving te bewegen; zowel individueel als in groepsverband.

 

Klinische behandelfase

LEA kan binnen revalidatie-instellingen assisteren bij het uitvoeren van de dagelijkse verzorging en behandelingen van patiënten. LEA kan worden ingezet tijdens de gehele klinische behandeling om naast de oefenuren met de professional, ook zelfstandig verder te kunnen trainen. Tijdens het gebruik wordt de activiteit en voortgang van de patiënt gemeten en teruggekoppeld naar de behandelaar.
LEA kan persoonlijk worden ingesteld zoals bijvoorbeeld de hoogte van de handvatten, postuur-correctie, de bewegingssnelheid, het stoppen voor obstakels en de gevoeligheid van de handvatten om het gebruik ook mogelijk te maken voor iemand met maar één functioneel bruikbare arm. LEA is in staat om druk en kracht te meten, deze data kan worden gebruikt voor het in-en bijstellen van de behandeling.

LEA in oefenzaal

In de oefenzaal kan LEA worden gebruikt voor het opstellen en het herhaaldelijk uitvoeren van een trainingsprogramma. Parameters die hierbij ingesteld kunnen worden zijn onder andere snelheid en richting van de looproute, maar ook de opbouw en verdeling van weerstand is hierbij erg interessant.
Verschillende gebruikers kunnen gebruik maken van LEA, waarbij LEA bovendien ingezet kan worden voor groepsoefeningen. LEA motiveert hierbij patiënten om meer te oefenen en biedt tegelijkertijd veel stabiliteit en bewegingsvrijheid.

Thuissituatie

Zodra patiënten naar huis kunnen kan LEA gemakkelijk worden ingesteld om thuis als persoonlijke assistent te functioneren voor hulp bij de dagelijkse handelingen. Ook kunnen de oefeningen die thuis moeten worden gedaan samen met LEA worden uitgevoerd. LEA kan de gedane activiteiten en voortgang registeren en op afstand terugkoppelen naar de behandelaar.
De overige functionaliteiten zoals sociale- en cognitieve functionaliteiten zijn een belangrijke ondersteuning voor patiënten. Een persoonlijk dagritme kan worden ingesteld, waarbij LEA de patiënt kan herinneren en stimuleren.

Meer info of vragen?

Contacteer ons gratis via 0800/95 700 of via info@blijfactief.be

blijfactiefteam