Premies, advies en begeleiding bij woningaanpassing met Blijf Actief

Laat Blijf Actief je begeleiden met je woningaanpassing

Ontdek wat Blijf Actief voor jou kan doen. Wij helpen je van a tot z bij elke woningaanpassing voor personen met een beperking of ouderen.

Meer inzicht in de rompslomp bij woonaanpassing

​Als je thuis wil (blijven) wonen, is het vaak noodzakelijk om aanpassingen te doen in je woning. Je huis aanpassen is tijdsintensief en niet goedkoop. Je kan daarom verschillende premies en vormen van ondersteuning krijgen om je hierbij te helpen. Blijf Actief helpt je het bos door de bomen te zien.

Woningaanpassing en ergotherapeutisch advies/begeleiding

Kleine aanpassingen in je woning kunnen er al voor zorgen dat je langer thuis kan blijven wonen.​ Wij verlenen niet allen advies omtrent woningaanpassingen en keuze van hulpmiddelen maar we coördineren ook volledige de uitvoering van A tot Z. Voor het advies en de ondersteuning kan je terecht bij onze ergotherapeut. 
Voorbeelden van woningaanpassingen:

 • traplift
 • verbreden van deuren
 • plaatsen van wandbeugels
 • inrichting van een ziekenhuiskamer
 • aanpassingen aan de badkamer (zoals een douchezit of toiletverhoger)
 • ...

Het hoeft niet altijd een hele verbouwing te zijn. Soms kan je reeds met kleine hulpmiddelen enorm veel levenskwaliteit behouden. We begeleiden jou ook rond het gebruik van hulpmiddelen, zoals bv voor het gebruik van een tillift, een aspiratietoestel, een lymfedrainagepomp, een personenalarmsysteem (PAS), ... Je kan hulpmiddelen aankopen of huren aan een voordelige prijs via onze online en fysieke winkels.

Sterke punten

 • advies van een ervaren ergotherapeut
 • kleine aanpassingen door de eigen klusjesdienst
 • onmiddellijke toegang tot hulpmiddelen in de Blijf Actief Shop aan een voordelige prijs
 • bezoek aan huis
 • één aanspreekpunt voor vragen

Kan jij terecht bij onze dienst woningaanpassing?

Ja, indien je geconfronteerd wordt met een situatie die een aanpassing vraagt in je woonomgeving.

 • je bent een persoon met een handicap
 • je hebt een ongeval gehad
 • je bent langdurig ziek
 • je wat ouder wordt
 • ... 

 

Tussenkomst bij woningaanpassingen

​​De kosten voor de aanpassingen aan je woning kunnen snel oplopen. Voor veel woningaanpassingen kan je een tussenkomst krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Blijf Actief kan je daarmee helpen en de nodige contacten leggen met de zorgverstrekker of MDT (Multi Disciplinair Team). Wij motiveren de noodzaak van jouw uitdaging naar de juiste instanties. De tegemoetkomingen dienen immers via de regels van de kunst aangevraagd te worden. Er zijn ook gemeentes en provincies die een premies geven voor het aanpassen van je woning. Ook dat pluizen we graag voor jou uit.

Tussenkomsten bij huren of lenen

Als je een woning huurt liggen de kaarten wat moeilijker. De eigenaar dient immers betrokken te worden. Eénmaal hij overtuigt is van de meerwaarde die een woningaanpassing kan betekenen voor zijn woning lukt dit aardig. Er zijn ook verschillende maatregelen om je een steuntje in de rug te geven.

 • Bij Wonen Vlaanderen kan je een premie ontvangen wanneer je verhuist naar een aangepaste huurwoning.
 • In sommige gevallen krijg je voorrang als je op de wachtlijst staat voor een sociale woning.
 • Ook een tussenkomst in de huurwaarborg via het OCMW en een lagere huurprijs door de vermindering van de onroerende voorheffing zijn mogelijk.
 • Als je een sociale woning koopt of renoveert, kan je ook terecht bij de Vlaamse overheid voor verschillende financiële steunmaatregelen.

 

blijfactiefteam