Zorgwoningen: hoe je woning omvormen tot een zorgwoning.

Vorm je woning om tot een zorgwoning.

Wanneer zorgwonen een waardevolle optie blijkt.

Wat als een oudere niet meer in staat is om alleen te wonen? Het is een vraag die vele kinderen van zich stellen. Natuurlijk zijn er assistentiewoningen en rusthuizen, maar sommigen overwegen ook om hun ouder(s) bij hen thuis te laten inwonen. Zorgwonen is door de overheid erkend als enige vorm van kangoeroewonen.

Bij zorgwonen  wonen twee huishoudens in één woning. Hierbij zorgt de ene partij voor een hulpbehoevende en wordt in een bestaande woning een kleinere, ondergeschikte woning gecreëerd. De hulpbehoevende kan zowel in de hoofd- als in de ondergeschikte woning wonen. Een hulpbehoevende kan een ouder zijn waarvoor je zorgt, maar het kan ook om een ziek persoon of een persoon met een beperking gaan. Het hoeft zelfs niet om een familierelatie te gaan. Het is ook mogelijk een deel van een woning aan een zorgbehoevende of 65 plussers te verhuren. Bepaalde ruimtes delen hoeft ook niet.

Welke vergunningen heb je nodig voor een zorgwoning?

Het is in Vlaanderen niet zomaar toegestaan om je woning in twee woongelegenheden te splitsen. Hiervoor moet je verplicht een omgevingsvergunning aanvragen. Het kan gemakkelijker en sneller gebeuren als je woning wordt bestempeld als een ‘zorgwoning’, waarbij de ondergeschikte woning maximum een derde van de woning omvat. Als je voldoet aan specifieke voorwaarden volstaat een melding aan de gemeente, online via het Omgevingsloket. Alleen als je buiten het bestaande bouwvolume uitbreidt, moet je een vergunning aanvragen. Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe domicilie melden aan de gemeente. Als je aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het bevolkingsregister jouw woning als zorgwoning. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar de zorgwoning krijgt wel een aparte code in het register (Z-code)

Blijf Actief: onze naam is onze missie

Wat kan Blijf Actief voor jouw doen?

Lees meer over ons en ontdek onze unieke aanpak.

Een mobiele zorg unit in je tuin: "Tiny house".

Een mobiele zorgunit, wooncontainer of vrijstaand bijgebouw in de tuin om een oudere of hulpbehoevende in te laten wonen, valt niet onder het zorgwonen. Deze valt namelijk niet onder het geheel met de hoofd wooneenheid. Zo is er geen meldingsplicht nodig en kan er geen Z-code toegerekend worden. Als de mobiele woning overeenstemt met de stedenbouwkundige voorschriften en de aanvraag gunstig beoordeeld wordt door het college van de burgemeester en schepenen, kan je wel een omgevingsvergunning krijgen. In de vergunning moet staan of de mobiele woning een tijdelijk of permanent karakter heeft. De gemeente mag bepalen of die woning een apart huisnummer krijgt

Voordelen van zorgwonen: afzonderlijk belast

Een ander voordeel van de registratie als een effectieve ‘zorgwoning’, is dat de overheid jullie als twee aparte gezinnen beschouwt. Jullie worden elk afzonderlijk belast. Het feit dat je met één of meerdere ouderen of hulpbehoevenden woont, heeft geen invloed opp jouw sociaalrechtelijke uitkeringen. Samenwonen doen jullie op hetzelfde adres, maar de zorgwoning krijgt een aparte code in het register. Voor zorgwonen of kangoeroewonen zijn er geen specifieke premies of subsidies voorzien. Als je werken uitvoert om van jouw woning een zorgwoning te maken, dan kan je eventueel wel in aanmerking komen voor een aanpassingspremie voor 65 plussers of voor de bestaande premies voor renovatie en verbouwing. Als je als persoon met een handicap in een zorgwoning woont, kan je voor de aanpassing van de woning in aanmerking komen voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen voor personen met een beperking