Dien de bouwvergunning voor jouw woningaanpassing digitaal in

Overheid klaar voor digitale aanvraag van uw woningaanpassing.

Als je jouw woning wilt aanpassen zijn er soms wel drastische ingrepen nodig. Wil je de garage ombouwen tot een woon-unit of dient er aan de woning een uitbouw te worden gebouwd dan is er veelal een bouwvergunning nodig. Dit hoeft niet echt een administratieve rompslomp te zijn. De overheid heeft geïnvesteerd in het omgevingsloket. De stedenbouwkundige vergunningen voor de uitvoering van jouw woningaanpassing kan volledig digitaal worden ingediend en afgehandeld. Hierdoor kan je als aanvrager (bouwheer) eenvoudiger, sneller en transparanter de noodzakelijke vergunningen voor jouw woningaanpassing krijgen. 
Wie vandaag een grote woningaanpassing uitvoert, moet zijn aanvraagdossier op papier indienen, in meerdere exemplaren: plannen van de aangepaste woning, formulieren, foto's, attesten Tijdens de procedure komen daar nog vele documenten en brieven bij.  Alhoewel Blijf Actief al die rompslomp op zich neemt en u volledig ontzorgt legt het dossier van uw aangepaste woning soms een lange weg af. 
Daar is nu bij veel gemeentes verandering in gekomen. De digitale afhandeling via het Vlaamse 'Omgevingsloket' versnelt en vereenvoudigt de procedure. Alles verloopt via een digitaal uitwisselingsplatform dat zowel de behandelende als de adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. De betrokken administraties, nutsmaatschappijen en veiligheidsdiensten hebben inzage in het aanvraagdossier en kunnen online hun advies over uw woningaanpassing verstrekken. Dat maakt de procedure niet alleen transparanter, maar het komt ook de kwaliteit van de vergunningverlening ten goede.
Je kan op elk moment de stand van zaken van het dossier van jouw aanpassing opvolgen, vanaf de aanvraag tot de goedkeuring van uw aangepaste leefomgeving. Deze digitale dienstverlening ook tot een grote kostenbesparing, zowel bij de gemeente als bij de aanvrager.

Hoe werkt de aanvraag van uw woningaanpassing?

Een aanvraag voor jouw aangepaste woning digitaal en eenvoudig indienen, kan via www.omgevingsloket.be. Geef je postcode en je ontdekt of jouw gemeente al met het digitale platform werkt.
Om in te loggen gebruik je jouw elektronische identiteitskaart,  de juiste software en een kaarlezer. Een alternatief is gebruik maken van een federaal token.  
Een duidelijk stappenplan geeft aan welke stappen je moet doorlopen om het geheel naar behoren af te ronden. Voor een eenvoudige aanpassing van jouw woning kan je de snelinvoer gebruiken. Bij de meeste woningaanpassingen die wij uitvoeren kunnen we dan ook deze snelle procedure gebruiken.

Gebruik de omgevingscheck om uw woningaanpassing goedgekeurd te krijgen.

Via ditzelfde omgevingsloket kan je via de "omgevingscheck" controleren of uw woningaanpassing moet voldoen aan bepaalde voorschriften. Deze tool kan je apart van de aanvraag gebruiken. Je dient enkel het perceel aan te duiden waarop uw woningaanpassing betrekking heeft.  Je kan er met allerlei vragen terecht zoals: ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu en natuur, onroerend erfgoed en water. Hou wel rekening met het feit dat de info op www.omgevingsloket.be richtinggevend is en steeds dient afgetoetst worden bij de plaatselijke overheid.


Allemaal nog te moeilijk? Neem dan nu contact met ons op voor meer info! Blijf Actief ontzorgt je volledig bij de aanpassing van jouw woning. Ook de papier berg nemen wij voor onze rekening.
 

Blijf Actief

Onze naam is onze missie

Jouw gemoedsrust, vrijheid en comfort behouden of terugwinnen via woningaanpassingen, hulpmiddelen en plus services van A tot Z.

blijfactiefteam